Stand by YU

Stand by YU

Phong ba bão táp kẻ đi người ở, cám ơn vì các cậu vẫn ở đây, vì chúng ta cần nhau, vì yêu thương là không vụ lợi, không điều kiện, không đòi hỏi. Vì yêu thương là tin tưởng lẫn nhau.

“Đôi khi tình yêu vẫn thế
yêu nhau chỉ vì yêu nhau.”

#StandbyYU

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s