[Translate] [Lyrics] Đến không được (到不了) – Khải Nguyên (凯源)

Đến không được

(到不了)

Trình bày: Vương Tuấn Khải – Vương Nguyên (王俊凯&王源)

(Bài hát do Khải Nguyên cover, bản gốc do Phạm Vỹ Kỳ trình bày)

Lời: Phạm Vĩ Kỳ (范玮琪)

Nhạc: Tào Hiên Tân (曹轩宾)

Biên soạn: Trương Hồng Lượng (张洪量)

Link: http://v.youku.com/v_show/id_XNjA2ODg4ODAw.html

—–

Vietnamese translation: Na Xiaholic

Đôi lời:

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia”

—–

Ai cần mang đi đâu thì nhớ credit cho mình nhé.

 PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

—–

你眼睛会笑 弯成一条桥

Nǐ yǎnjīng huì xiào wān chéng yītiáo qiáo

Ánh mắt em cười cong cong như cây cầu

.

终点却是我 永远到不了

zhōngdiǎn què shì wǒ yǒngyuǎn dào bùliǎo

thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ đến được điểm cuối của cây cầu ấy

.
感觉你来到 是风的呼啸

gǎnjué nǐ lái dào shì fēng de hūxiào

cảm giác khi em đến, gió như đang thét gào

.
思念像苦药 竟如此难熬 每分每秒

sīniàn xiàng kǔ yào jìng rúcǐ nán’áo měi fēn měi miǎo

nhớ nhung cũng như vị thuốc đắng, mỗi phút mỗi giây đều thật khó chịu đựng

.
我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy

.
我什么都不要 知不知道 若你懂我 这一秒

wǒ shénme dōu bùyào zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

tôi chẳng muốn gì nữa cả, có ai thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi

.
我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia

.
我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may

.
愿你看到

yuàn nǐ kàn dào

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy

.
你眼睛会笑 弯成一条桥

Nǐ yǎnjīng huì xiào wān chéng yītiáo qiáo

Ánh mắt em cười cong cong như cây cầu

.

终点却是我 永远到不了

zhōngdiǎn què shì wǒ yǒngyuǎn dào bùliǎo

thế nhưng tôi lại chẳng bao giờ đến được điểm cuối của cây cầu ấy

.
感觉你来到 是风的呼啸

gǎnjué nǐ lái dào shì fēng de hūxiào

cảm giác khi em đến, gió như đang thét gào

.
思念像苦药 竟如此难熬 每分每秒

sīniàn xiàng kǔ yào jìng rúcǐ nán’áo měi fēn měi miǎo

nhớ nhung cũng như vị thuốc đắng, mỗi phút mỗi giây đều thật khó chịu đựng

.
我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy

.
我什么都不要 知不知道 若你懂我 这一秒

wǒ shénme dōu bùyào zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

tôi chẳng muốn gì nữa cả, có ai thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi

.
我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia

.
我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may

.
愿你看到

yuàn nǐ kàn dào

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy

.
我找不到 我到不了 你所谓的将来的美好

wǒ zhǎo bù dào wǒ dào bùliǎo nǐ suǒwèi de jiānglái dì měihǎo

tôi không tìm thấy, cũng không đến được, cái mà em vẫn hay gọi là tương lai tốt đẹp ấy

.
我什么都不要 你知不知道 若你懂我 这一秒

wǒ shénme dōu bùyào nǐ zhī bù zhīdào ruò nǐ dǒng wǒ zhè yī miǎo

tôi chẳng muốn gì nữa cả, em có thấu cho lòng tôi hay không, giá mà em có thể hiểu được dù chỉ một giây này thôi

.
我想看到 我在寻找 那所谓的爱情的美好

wǒ xiǎng kàn dào wǒ zài xúnzhǎo nà suǒwèi de àiqíng dì měihǎo

tôi muốn nhìn thấy, cũng muốn tìm được, thứ gọi là tình yêu đẹp đẽ kia

.
我紧紧的依靠 紧紧守牢 不敢漏掉 一丝一毫

wǒ jǐn jǐn de yīkào jǐn jǐn shǒu láo bù gǎn lòu diào yīsīyīháo

tôi tựa vào thật gần, bảo vệ thật cẩn thận, không dám lơ là dù chỉ trong mảy may

.
愿你看到

yuàn nǐ kàn dào

mong rằng em sẽ có thể nhìn thấy

.

END

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s