Thông báo

VUI LÒNG KHÔNG MANG DANMEI/BÀI DỊCH TRONG BLOG ĐI POST Ở NƠI KHÁC!

DANMEI/BÀI DỊCH TRONG BLOG CHỈ ĐƯỢC POST DUY NHẤT Ở naxiaholic.wordpress.com!

—–

Thứ hai, 19/11/2018 – Đã beta lại toàn bộ danmei trong nhà

Chủ nhật, 3/5/2015 – Beta “Ái tại hoa hương phiêu tán thì”

Thứ hai, 17/2/2014 – Về tình trạng REUP

Thứ sáu, 14/2/2014 – Về tình trạng REUP

Thứ bảy, 11/1/2014 – Về tình trạng REUP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s