One Piece Doujinshi – Zolu – Rabbits

Rabbits

One Piece Doujinshi

Zolu (Zoro x Luffy)

./.

Source: Dancermisan Translations

Vietnamese translator: Na Xiaholic

Đôi lời: Quà trung thu cho team nằm nhà online đây :))

./.

Vui lòng không mang đi post ở nơi khác, cám ơn!

Please do not take it out, do not reup, thanks!

./. Continue reading “One Piece Doujinshi – Zolu – Rabbits”

One Piece Doujinshi – Zolu – May 5th

May 5th

One Piece Doujinshi

Zolu (Zoro x Luffy)

./.

Source: Royal Garden

Vietnamese translator: Na Xiaholic

Đôi lời: Mình ít khi nhắc đến, nhưng đây chính là OTP của mình trong OP nè xD thích lắm, thích lắm luôn ấy :x với mình thì đây là hai con người hiểu nhau nhất nhất, phối hợp tốt nhất, cái gì cũng nhấttttt ở trong băng. 

Đây là một cái dou ngăn ngắn cưng cưng, dịch cả nhà đọc cho vui, mà nhiều lúc cứ cảm thấy sao chỉ có mỗi mình mình ship hai bạn ấy trên cái quả đất này thế nhỉ? :’(

./.

Vui lòng không mang đi post ở nơi khác, cám ơn!

Please do not take it out, do not reup, thanks!

./. Continue reading “One Piece Doujinshi – Zolu – May 5th”