[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ năm: Lộng Thần – {Toàn văn hoàn}

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ năm – Lộng Thần

 Hắn vừa ra khỏi cấm cung thì ngay lập tức đến Thẩm gia tìm Thẩm Nhất Châu. Thẩm Nhất Châu giờ đây đã là một tội nhân, nhiều ngày đóng cửa không ra khỏi nhà, hắn chỉ mặc một thân áo xanh ra nghênh đón, dưới cơn mưa rơi lất phất vái lạy xong thì nói: “Tọa chủ vẫn khỏe chứ?” Continue reading “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ năm: Lộng Thần – {Toàn văn hoàn}”

[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ tư: Thâu tóm thế cục

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ tư – Thâu tóm thế cục

 Sắc trời đã tối. Cổng bên ngoài Lưu phủ khóa chặt, chỉ chừa lại cửa hông còn mở cho người ta đi lại. Hiện tại là giờ cơm tối, tới bái kiến lúc này thông thường chỉ toàn là bạn cũ lâu năm đến thăm. Hoằng tùy tiện đến trước cửa, lại không có danh thiếp hay bái thiếp gì, tên gác cổng nói qua nói lại mấy câu thì mất kiên nhẫn, cũng không cho người dâng trà, chỉ để Hoằng đứng chờ ở dưới mái hiên. Continue reading “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ tư: Thâu tóm thế cục”

[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ ba: Giả mạo

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ ba – Giả mạo

 Hoằng bị giam ở phòng nhỏ này hai ngày, Hoàng đế cũng thức đêm tạ tội với tiên đế tại Phụng Càn điện hết hai ngày. Đến ngày thứ ba cả hoàng cung đều sợ hãi, lễ quan chỉ đành biết lễ độ cung kính đưa Hoằng trở về tẩm điện. Dung Dận lập tức thừa dịp giảm nhẹ lệnh cấm túc cho Hoằng, chỉ để hai cung nhân tùy thân đi theo, tạm thời trông chừng. Hoằng vừa được tự do đã rời cung chạy thẳng tới phủ Đô sát viện, lại thấy bên trong chẳng có lấy một vị quan nào, tuyết rơi khắp sân, mấy vị quan phụ trợ lẫn chủ trì văn thư đều biến mất dạng. Trong lòng hắn nặng trĩu, bước ra khỏi chính đường gọi sai dịch tới hỏi: “Mọi người đi đâu cả rồi?” Continue reading “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ ba: Giả mạo”

[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ hai: Ấn đặc xá

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ hai – Ấn đặc xá

 Đến ngày hôm sau, quan ngự tiền tham chính lại tiếp tục dâng sớ, chúng thần thống nhất với nhau, ai nấy đều chờ chuyện gian lận khoa cử được giải quyết. Dung Dận lúc này vẫn đang thả lỏng, ngự bút châu phê, muốn kiểm chứng ở bên dưới trước rồi sau đó mới đưa ra câu trả lời. Hoằng là cánh tay đắc lực bên cạnh ngự tiền, cha của hắn lại là người hầu kiếm của đế vương, chúng thần gây khó dễ cũng biết chừng mực, trước tiên không dám dây dưa với hắn quá nhiều, chỉ tố tấu quan chỉ huy điều hành việc thụ quan cùng với mấy vị Tiến sĩ thụ quan bày trò lừa gạt. Hướng gió trong triều khẽ biến động, quan chỉ huy phân công quản lý khoa cử là Thẩm Nhất Châu ở Đô sát viện đứng ngồi không yên, lật đật trình bái thiếp đến phủ thị lang, tỏ ý muốn nói chuyện riêng với Hoằng. Hắn đi vào cửa trong, thấy thị lang đại nhân đang ngồi ở giữa chính đường, vội tiến bước lên phía trước, không nói tiếng nào, chỉ hành đại lễ quỳ xuống. Continue reading “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ hai: Ấn đặc xá”

[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ nhất: Bắn tuyết

Tòng Long

(Tạm dịch: Hầu Vua)

Tác giả: Thất Giao Bạch

Chuyển ngữ: QT lão lão

Edit: Na Xiaholic

Phiên ngoại: Lộng Thần

Phần thứ nhất – Bắn tuyết

 Năm năm sau.

Gió rét đầu xuân vẫn lạnh thấu xương hệt như cũ, xen lẫn giữa những hạt tuyết trong suốt long lanh trên song cửa sổ chợt khẽ vang lên âm thanh vỡ vụn. Continue reading “[Tòng Long – Phiên ngoại] Lộng Thần – Phần thứ nhất: Bắn tuyết”