[Translate] [Lyrics] Nguyện có trái tim người (愿得一人心) – Lý Hàng Lượng (李行亮)

Nguyện có trái tim người

(愿得一人心)

Trình bày: Lý Hàng Lượng (李行亮)

Lời: Hồ Tiểu Kiện (胡小健)

Nhạc: La Tuấn Lâm (罗俊霖)

Link: https://youtu.be/SgfpBK0HCxs

—– 

Vietnamese translation: Na Xiaholic

Đôi lời: “Chỉ nguyện có trái tim người, bạc đầu cũng không chia cách”

—–

Ai cần mang đi đâu thì nhớ credit cho mình nhé.

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

—–
曾在我背包小小夹层里的那个人

Céng zài wǒ bèibāo xiǎo xiǎo jiācéng lǐ dì nàgè rén

Hình ảnh một người từng xen lẫn giữa hai ngăn nho nhỏ trong ba lô của tôi Continue reading “[Translate] [Lyrics] Nguyện có trái tim người (愿得一人心) – Lý Hàng Lượng (李行亮)”