[Translate] [Lyrics] Gặp người đúng lúc (刚好遇见你) – Lý Ngọc Cương (李玉刚)

Gặp người đúng lúc

(刚好遇见你)

Trình bày: Lý Ngọc Cương (李玉刚)

Lời: Cao Tiến (高进)

Nhạc: Cao Tiến (高进)

Biên soạn: Quan Thiên Thiên (关天天)

Link bản Lý Ngọc Cương MV: https://youtu.be/aa2AhDaK_iY

Link bản Cao Tiến LIVE: https://youtu.be/Ei_zLyVXSic

Link bản Cao Tiến ft. Lý Ngọc Cương LIVE: https://youtu.be/O7lnbZyDEL0

—– 

Vietnamese translation: Na Xiaholic

Đôi lời: Tính ra thì bài này mình thích bản của chú Cao Tiến hát hơn chút xíu ;-;

—–

Ai cần mang đi đâu thì nhớ credit cho mình nhé.

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

—–

我们哭了 我们笑着

Wǒmen kūle wǒmen xiàozhe

Chúng ta cùng khóc, chúng ta cùng cười Continue reading “[Translate] [Lyrics] Gặp người đúng lúc (刚好遇见你) – Lý Ngọc Cương (李玉刚)”