[Translate] [Lyrics] Em bằng lòng làm một người bình thường bầu bạn cạnh bên anh (我愿意平凡的陪在你身旁) – Vương Thất Thất (王七七)

Em bằng lòng làm một người bình thường bầu bạn cạnh bên anh

(我愿意平凡的陪在你身旁)

Trình bày: Vương Thất Thất (王七七)

Nhạc: Vương Thất Thất (王七七)

Lời: Vương Thất Thất (王七七)

Ghi âm: Lưu Vũ Hàng (刘宇航)

Hỗn âm: Lưu Vũ Hàng (刘宇航)

Link: https://youtu.be/HbwvAB88IUQ

—– 

Vietnamese translation: Na Xiaholic

Đôi lời: Cái bài tên dài muốn xỉu nhưng nghe dễ thương lắm neeeeè

—–

Ai cần mang đi đâu thì nhớ credit cho mình nhé.

PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDIT!

—–

长得丑 活的久

Zhǎng dé chǒu huó de jiǔ

Trông xấu xí thì sống lâu Continue reading “[Translate] [Lyrics] Em bằng lòng làm một người bình thường bầu bạn cạnh bên anh (我愿意平凡的陪在你身旁) – Vương Thất Thất (王七七)”